STARS OF SHAALA

GG.jpg

Gautam Gambhir

AM_edited.jpg

Amit Mishra

RM_edited.jpg

Reema Malhotra

001_edited.jpg

Rumeli Dhar

022.jpg

Unmukt Chand

011.jpg

Manjot Kalra

006.jpg

Aryan Juyal

023.jpg

Nitish Rana